Kurs na licencję maszynisty – formularz

W celu przesłania Państwu wniosku zgłoszeniowego oraz pozostałych informacji związanych z kursem na licencję maszynisty, prosimy wypełnić poniższy formularz. Wysłanie go nie jest tożsame z podpisaniem umowy. Zapytania oraz zgłoszenia można przesyłać także bezpośrednio na adres biuro@kursykolejowe.pl.

Szkolenie na licencję maszynisty zostanie przeprowadzone w trybie weekendowym (soboty i niedziele) w formie stacjonarnej z możliwością przejścia do trybu zdalnego, w zależności od bieżącej sytuacji związanej ze stanem epidemicznym w kraju.
Administratorem Twoich danych osobowych jest Stanisław Głowacz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Stanisław Głowacz F.H.U. JMS w Krakowie przy ul. Mrozowej 31, 31-752 Kraków. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, zawartą w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przetwarzając Twoje dane osobowe przestrzegamy obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Brak wyrażenia zgody oznacza uniemożliwienie udzielenie odpowiedzi na niniejszą wiadomość.