Kurs na licencję maszynisty

Dlaczego JMS?

Nasz ośrodek wygrał przetarg na opracowanie 30 scenariuszy szkoleń na symulatorach pojazdów kolejowych na zlecenie Urzędu Transportu Kolejowego LINK

Od 2015 roku w ramach funkcjonowania ośrodka szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów przeszkoliliśmy ponad 5000 osób. 

W naszym ośrodku szkoleni są pracownicy kolei z Litwy i Republiki Czeskiej.

Absolwenci naszego ośrodka znaleźli pracę u przewoźników pasażerskich i towarowych działających na terenie Polski i Unii Europejskiej

Od 2017 roku przeprowadziliśmy ponad 16 tysięcy godzin szkoleń z wykorzystaniem symulatorów pojazdów kolejowych. Jako pierwszy ośrodek w Polsce byliśmy przygotowani do obowiązkowych szkoleń dla maszynistów z wykorzystaniem symulatora pojazdu kolejowego (więcej info tutaj: LINK)

Każdy kursant naszego ośrodka otrzymuje materiały dydaktyczne pomagające przyswoić wiedzę przekazywaną podczas kursu. Do dyspozycji są także autorskie rysunki wskaźników ogólnoeksploatacyjnych, sygnałów świetlnych wykorzystywanych na potrzeby dydaktyczne.

Kursanci otrzymują dostęp do platformy e-learningowej, w ramach której mogą przygotowywać się do egzaminu, wypełniając testy treningowe.

Każdy kursant otrzymuje stałe 30% rabatu na wszystkie standardowe scenariusze ćwiczeniowe w naszych symulatorach pojazdów kolejowych lub utworzenie indywidualnego scenariusza ćwiczeniowego.

JMS to nie tylko ośrodek szkolenia i egzaminowania maszynistów, ale także wyspecjalizowana jednostka szkoleniowa oraz licencjonowany przewoźnik kolejowy. Współpracujemy z licznymi przewoźnikami kolejowymi (polskimi i zagranicznymi) w zakresie szkoleń dla maszynistów i innych stanowisk kolejowych, czy świadczenie usług wspomagających transport kolejowy.

Zaufali nam m.in.: Lotos Kolej, Orlen KolTrans, Freightliner, Koleje Małopolskie, Leo Express, RegioJet, Przedsiębiorstwo Usług Kolejowych Kolprem

OSTATNIE KURSY PRZED ZMIANAMI USTAWOWYMI

OSTATNI KURS ON-LINE

GRUDZIEŃ 2022 – weekendy

miejsce egzaminu –  Kraków lub Warszawa

OSTATNI KURS STACJONARNY

GRUDZIEŃ 2022 – weekendy

miejsce egzaminu –  Kraków
OPŁATY I DOFINANSOWANIA
MIEJSCE SZKOLENIA
WYMAGANIA
 • opłata wpisowa – opłata bezzwrotna pobierana na etapie rekrutacyjnym,
 • opłata za kurs – po uzyskanie informacji cenowej prosimy wypełnić formularz. Cena kursu na daną edycję ustalana jest indywidualnie,
 • opłata za egzamin – w cenie kursu,
 • opłata za sesję w symulatorach pojazdów kolejowych – w cenie kursu,
 • dofinansowanie w ramach programu „Młodzież na kolej, kolej na młodzież” dla stacjonarnego kursu na licencję maszynisty – grudzień 2022
 • tryb stacjonarny – Kraków, ul. Mrozowa 31
 • tryb on-line przeprowadzany jest z wykorzystaniem aplikacji MS Teams
 • w trybie on-line część zajęć praktycznych musi zostać przeprowadzona w formie stacjonarnej. Miejscem wybranych zajęć praktycznych jest Kraków
 • egzamin przeprowadzany jest w Krakowie lub w Warszawie, w zależności od miejsca organizowanego kursu.

Uczestnikiem szkolenia może zostać osoba, która:

 1. nie była karana za przestępstwo umyślne,
 2. ukończyła 18 lat,
 3. ma co najmniej wykształcenie zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe.
BADANIA LEKARSKIE
CZAS TRWANIA KURSU
DOSTĘP ON-LINE

Badania lekarskie wykonywane są przez Kolejową Medycynę Pracy. Badania należy wykonać we własnym zakresie. Badania nie są wymagane do udziału w szkoleniu, ale są niezbędne do uzyskania licencji maszynisty od Prezesa UTK stąd zalecamy wykonanie badań przed rozpoczęciem kursu. Informacje o miejscu wykonywania badań, ich koszcie można uzyskać między innymi na stronie KMP Kraków (ul. Olszańska 5).

Średni czas kursu trwa 4 miesiące – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (za wyjątkiem dni świątecznych) w godzinach 8:00-16:00.

Uczestnicy otrzymują kod dostępu lub link do zajęć na indywidualne skrzynki pocztowe założone przez Ośrodek.

Wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne, jakie powinny spełniać osoby ubiegające się o licencję maszynisty albo zachowanie jej ważności, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 10 lutego 2014 r. w sprawie licencji maszynisty (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2373 z późn. zm.). Zakres wiedzy i umiejętności objętych szkoleniem i egzaminem niezbędny dla uzyskania licencji maszynisty określa § 14 rozporządzenia w sprawie licencji maszynisty. Program oraz czas trwania szkolenia kandydatów na maszynistów ubiegających się o licencję maszynisty określa załącznik nr 4 do rozporządzenia w sprawie licencji maszynisty. 

JAKO NASZ KURSANT

Kursanci otrzymują dostęp do grupowej skrzynki pocztowej założonej przez Ośrodek oraz do indywidualnych kont pocztowych, także utworzonych przez JMS w ramach ujednoliconej polityki komunikacji.

Kursanci JMS otrzymują na czas trwania kursu dostęp do platformy e-learningowej, w ramach której możliwe jest wykonywanie zdalnych testów treningowych. Platforma pełni funkcję także elektronicznej tablicy ogłoszeń oraz umożliwia szybki kontakt z pracownikami Ośrodka.

Kursanci otrzymują także materiały dydaktyczne będące jednocześnie uzupełnieniem wykładów i ćwiczeń w trakcie trwania kursu.

Przez cały okres trwania kursu przyznawany jest rabat -30% na dowolny scenariusz ćwiczeniowy dostępny w standardowej ofercie JMS lub możliwość stworzenia indywidualnego planu ćwiczeniowego!

Aby skorzystać z dedykowanej oferty należy napisać na adres symulatory@kursykolejowe.pl

AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCE ZNIŻKI

RAZEM = TANIEJ

Kolejna promocja wkróce!

Szkolenie w grupie? Do 17 grudnia zapiszcie się na ten sam kurs razem – możliwość obniżenia ceny regularnej szkolenia do 1000,- zł!

Do 30.11.2022 przy zapisie na kurs na licencję maszynisty w trybie on-line (edycja GRUDZIEŃ 2022) można otrzymać zniżkę na opłatę wpisową w wysokości -25%! Hasło: wpisowe-25.

Wypatrujcie kolejnych promocji!