Egzaminy

EGZAMINY

Zarządzeniami Dyrektora Oddziału Terenowego Urzędu Transportu Kolejowego w Krakowie przy firmie F.H.U. JMS zostały powołane komisje egzaminacyjne do przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych, weryfikacyjnych i okresowych dla osób zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, prowadzeniem określonych pojazdów kolejowych.

  • dyżurny ruchu,
  • nastawniczy,
  • kierownik pociągu,
  • ustawiacz,
  • manewrowy,
  • rewident taboru,
  • automatyk,
  • toromistrz,
  • dróżnik przejazdowy,
  • maszynista.
W przypadku zgłoszenia grupy osób istnieje możliwość zorganizowania egzaminu w siedzibie i na urządzeniach Zleceniodawcy.