Pouczenia okresowe

Pouczenia okresowe

Uprzejmie informujemy, że pouczenia okresowe (doskonalenie zawodowe) przeprowadzamy wg programu Pracodawcy w miejscu i w czasie uzgodnionym z Pracodawcą.